Geograafia õppeprogrammid

Õppeprogrammide tellimine on tasuline. Tutvu meie hinnakirjaga või küsi hinnapakkumist. Küsimuste korral kontakteeru e-kirjaga loodusmuuseum@ut.ee või telefonil +372 737 6076.
 

Koduümbruse elurikkus kaardil

Õpilased tutvuvad Eesti koosluste ja nende elurikkusega. Vaatame, kuidas sõltub erinevate liikide käekäik inimtegevusest ja maastiku struktuurist. Õpilased valivad tuttava maastiku ning kaardistavad Maa-ameti ortofoto põhjal sealsed kooslused, inimkätega loodud objektid ning lisavad liigid, mida seal kohanud on. Õpilased arvutavad erinevate maastikuelementide pindalasid, võrdlevad neid omavahel, naaberpiirkondade ja Eesti keskmisega. Koostame ühise kaardi koos kõigi nähtud liikidega ning analüüsime, millistele liikidel antud maastik sobib ning mis võiks antud piirkonnas paremini olla.

Sihtrühm: 8.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseum

Maastikumängud elurikkusega

Praktilises rühmatöös ehitavad õpilased realistliku maastikumaketi puude, majade, teede, põldude, veekogude ja muude objektidega. Õpilased tutvuvad maastiku struktuuri mõjuga liikidele ja kooslustele ning inimtegevuse mõjuga tänapäevaste maastike kujunemisel. Analüüsime koostatud makette: millistele liikidele oleks selline maastik hea ja millistele mitte ja kuidas inimesel seal elada oleks. Loodusmuuseumi püsinäitusel tutvume ka liigirikkusega.

Sihtrühm: 8.‒12. klass
Rühma suurus: 15‒25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3‒4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass, soovi korral saab külastada püsinäitust

Mõõtmised ja kaart
Programmile "Mõõtmised ja kaart" on omistatud kvaliteeti tõendav märgis 

Õues toimuval õppeprogrammil mõõdavad õpilased maastikuelemente (nõlva kõrgus ja kalle, vahemaa pikkus) ja tutvuvad kaardi, tingmärkide, kaardimõõdu ja kompassiga. Kavas on praktilised ülesanded ja orienteerumine. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Sihtrühm: 5.‒9. klass, 10.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3‒4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aprillist novembrini
Toimumiskoht: Tartus Toomemägi, kooli ümbrus või mujal looduses

Telli õppeprogramm