Geoloogia õppeprogrammid

Õppeprogrammide tellimine on tasuline. Tutvu meie hinnakirjaga või küsi hinnapakkumist. Küsimuste korral kontakteeru e-kirjaga loodusmuuseum@ut.ee või telefonil +372 737 6076.
 

Eesti geoloogiline ehitus

Õpilased saavad ülevaate Eesti geoloogilisest ehitusest ja arenguloost, nad tutvuvad Eestis levinud kivimite, mineraalide ja kivististega. Õpilased lahendavad Eesti geoloogia teemalisi ülesandeid.

Sihtrühm: 4.‒9. klass, 10.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitus ja õppeklass

Eesti maavarad

Õpilased tutvuvad Eesti maavaradega loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppekollektsioonis. Uurime praegu toodetavaid ja ajaloolisi maavarasid. Õpilased määravad töölehe abil maavarasid. Õppeprogrammi saab läbi viia ka õppesõiduna, kus tutvutakse tööstusliku tootmisega. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Sihtrühm: 4.‒9. klass, 10.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi, õppesõiduna 6‒8 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja püsinäitus

Elu areng Maal

Õpilased saavad ülevaate elu tekkest ja arengust Maal, Eesti geoloogilisest ehitusest ja kivististest. Õpilased õpivad tundma kõiki olulisemaid kivistunud organismide rühmi ja harjutavad kivististe määramist. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Sihtrühm: 4.‒9. klass, 10.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitus ja õppeklass

Kivimid, mineraalid ja kivistised

Õpilased tutvuvad kivimite, mineraalide ja kivististega loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppekollektsioonis. Uuritakse huvitavaid mineraale, kivimeid ja kivistisi Eestist ja maailmast, vaadeldakse nende tunnuseid ning tutvutakse kasutamisega Eestis. Õppeprogrammi saab läbi viia ka õppesõiduna looduses või väliõppena Tartus, kus saab teha välivaatlust geoloogilistest objektidest (sh Devoni liivakivimist).

Sihtrühm: 4.‒9. klass, 10.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3‒4 akadeemilist tundi, õppesõiduna 6‒8 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja püsinäitus

Maavarad meie igapäevaelus

Õpilased tutvuvad tähtsamate maavarade, nende omaduste ja kasutamisega loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppekollektsioonis. Rühmatöös lahendavad õpilased ülesandeid tähtsamate maavarade omaduste ja tunnuste, põlevkivi kasutusalade, inimese kehas leiduvate mineraalide ja maavarade kasutamise kohta igapäevaelus (tarbekaubad, mobiiltelefonid, tehnika, energeetika jm).

Sihtrühm: 8.‒9. klass, 10.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitus ja õppeklass
NB! Uus õppeprogramm 2017. aasta sügisest

Mikrofossiilide määramise praktikum

Õpilased uurivad mikroskoobi ja teiste abivahenditega eelnevalt valmistatud proove Eestist pärit geoloogilisest materjalist. Õpilased tutvuvad mikropaleontoloogia sisu ja töövõtetega. Õpilased otsivad mikroskoobi all erinevatest kivimitest pärit kivistisi, õpivad neid eristama ja määrama. Õpilased saavad ilusamatest leidudest pilte teha.

Sihtrühm: 4.‒9. klass, 10.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 15 õpilast + õpetaja
Kestus: 3‒4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass

Mikromineraalide määramise praktikum

Õpilased uurivad mikroskoobi ja teiste abivahenditega eelnevalt valmistatud proove Eestist pärit geoloogilisest materjalist. Tutvustatakse mikroskoobiga töötamist ja mineraalide määramist. Praktikumis otsivad õpilased mikroskoobi all erinevatest setetest ja settekivimitest pärit mineraale, õpivad neid eristama ja määrama. Õpilased saavad ilusamatest leidudest pilte teha.

Sihtrühm: 4.‒9. klass, 10.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 15 õpilast + õpetaja
Kestus: 3‒4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass

Mineraalid ja kivimid

Õpilased uurivad ja määravad mineraale ja kivimeid, vaadeldakse näidiseid. Õppeprogrammi saab läbi viia ka õppekäiguna kooli lähiümbruses, karjääris või paljandi juures.

Sihtrühm: 4.‒9. klass, 10.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi, õppekäik 4‒8 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt, õppekäik kevadest sügiseni
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitus ja õppeklass

Telli õppeprogramm