Teadustegevus

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia kogud koosnevad geoloogia-, zooloogia-, botaanika- ja mükoloogiakogudest. Kogudesse kuulub kokku üle 1,2 miljoni eksemplari mineraale, kivimeid, kivistisi, meteoriite, selgroogtuid ja selgroogseid loomi, vetikaid, samblaid, soontaimi, seeni ja samblikke.

Kogusid kasutavad oma igapäevases töös teadlased, õppejõud, üliõpilased, õppeprogrammide juhendajad ja teised spetsialistid.

Ligi 8000 kogudesse kuuluvat objekti on eksponeeritud Tartu Ülikooli loodusmuuseumi püsinäitusel "Maa. Elu. Lugu”, kuid eksponaatidena kasutusel ka teiste muuseumide väljapanekutel, ajutistel näitustel ja mujal.

Meie kogudega saab tutvuda riikliku tähtsusega teadustaristu „Eesti loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik“ kodulehel:

geoloogiakogud
loomakogud
taimekogud
seenekogud

ning PlutoF ja SARV andmebaasides.

Ligipääs kogudele ja kasutamise kord:

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia teadusliku kollektsiooni ja digiarhiivi korralduse eeskiri