Lõimitud õppeprogrammid

Õppeprogrammide tellimine on tasuline. Tutvu meie hinnakirjaga või küsi hinnapakkumist. Küsimuste korral kontakteeru e-kirjaga loodusmuuseum@ut.ee või telefonil +372 737 6076.
 

Elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani

Õpilased tutvuvad evolutsiooni protsessidega Maa ajaloos eri elustikurühmade näitel (selgrootud, imetajad, kalad, kahepaiksed ja roomajad, linnud, taimed, vetikad, mikroorganismid). Rühmatöös otsivad õpilased püsinäituselt vastuseid evolutsiooni küsimustele. Õpilased uurivad ja võrdlevad organismide kohastumusi, evolutsiooni paleontoloogilisi tõendeid, diskuteerivad inimese evolutsiooni ja mammutite väljasuremise üle, arutlevad, miks ema- ja isalinnud on erinevad, vaatlevad putukate kohastumusi ja muudki. 

Sihtrühm: 7.‒9. klass. Programmi pikem kirjeldus on SIIN. 10.‒12. klass. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitus ja õppeklass
NB! Uus õppeprogramm 2017. aasta sügisest

Kaduvate liikide otsingul

Õpilased osalevad otsimismängus loodusmuuseumi püsinäitusel ja ajutisel näitusel, kus tuleb leida QR-koodidega märgistatud haruldased ja hävimisohus liigid. Rühmatöös tuleb lahendada ülesandeid ja vastata küsimustele. Õpilased uurivad, kas või miks on Euroopa naarits, orangutan, kiivi, ebapärlikarp, jääkaru, merikilpkonn, hallpapagoi, soomusloom, tiiger, mustlaik-apollo või eremiitpõrnikas ohustatud liigid. Õppeprogrammi lõpus tutvustavad rühmad oma praktilise töö tulemusi ja toimub arutelu.

Sihtrühm: 7.‒9. klass, 10.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 (2) akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseum
NB! Uus õppeprogramm 2017. aasta sügisest

Looduse mitmekesisus erinevates kooslustes

Õuesõppe programmis koostavad õpilased koosluse kirjelduse, õpivad tundma kooslusele iseloomulikke liike, teevad vaatlusi ja mullakaeve, rühmatöös lahendavad uurimusliku õppe ülesandeid.

Sihtrühm: 4.‒9. klass, 10.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 4‒6 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: sügis või kevad
Toimumiskoht: Saare, Taevaskoja‒Valgesoo, Selli, Meenikunno või muu õpperada

Loodus õpperajal

Õppeprogrammi käigus õpivad lapsed loodust tundma, matkates loodusrajal. Õpilased teevad aktiivülesandeid ja vaatlusi, õpivad tundma liike ja nendevahelisi seoseid, uurivad nii taime- kui ka loomariiki. Rada valitakse vastavalt tellija soovile, kohale sõidame bussiga.

Sihtrühm: 1.‒3. klass, 4.‒9. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 4‒6 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: loodus- või matkarada

Maailma ökosüsteemid

Õpilased tutvuvad maailma ökosüsteemidega tundrast troopilise vihmametsani. Õpilased uurivad ökosüsteemide keskkonnatingimusi (sademed, temperatuur jm), mullastikku ja nende seoseid taimestikuga, samuti taimede ja loomade kohastumusi. Õpilased tutvuvad tundra, taiga, stepi, kõrbe, savanni ja vihmametsa bioomide ja nende elustikuga. Rühmatöös lahendatakse otsimisülesandeid kooslustest. Gümnaasiumiõpilastele pakume lisateemadena keskkonnaprobleeme ja looduskaitset.

Sihtrühm: 8.‒12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitus ja õppeklass

Meie Läänemeri

Õpilased tutvuvad Läänemere elustiku ja keskkonnaga. Rühmatöö raames külastatakse erinevaid teemasaari Läänemeres, lahendatakse ülesandeid, uuritakse hülgeid, merekalu, selgrootuid, linde, taimi, Läänemere kasutamist ja keskkonda ning koostatakse toiduahelaid. Õpilased koostavad logiraamatu, kuhu märgivad üles uued teadmised.

Sihtrühm: 4.‒7. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja püsinäitus

Telli õppeprogramm