Näitus "Meie meri"

Foto: Kaido Haagen

20 000 aastat tagasi kattis Läänemere piirkonda võimas jääkilp. Elu meile praegu teadaoleval moel siin puudus.

Täna elab Läänemere ümbruses 85 miljonit inimest, iga päev sõidab mööda merd 2000 laeva ning aastas reisib Läänemerel 95 miljonit inimest.

Ent inimene pole ainuke, kes Läänemere ääres elab ja tegutseb. Siinsetes vetes elavad hülged ja avamerel ujuvad suured kalaparved. Igal aastal talvitub rannikul ja avamerel 9 miljonit lindu.

Läänemere hapra tasakaalu hoidmiseks tuleb mõista, kui tihedalt me omavahel seotud oleme. Näitus "Meie meri" tutvustab nii Läänemeres elavaid liike kui ka nendevahelisi seoseid. Lisaks saab teada, milline on inimese roll Läänemere käekäigus.

Näituse koostajad

Näituse koostas Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed.
Kuraator: Veljo Runnel
Teadusalased konsultandid: Mart Jüssi, Jonne Kotta (Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut)
Sisutoimetaja: Annelie Ehlvest
Keeletoimetaja: Leelo Laurits
Kujundus ja teostus: Gunars Tisons (Salibar OÜ)
Projektijuht: Eva-Liisa Orula

Näituse valmistamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Näituse eksponeerimine

16. jaanuar 2016 - 30. oktoober 2016 Tartu Ülikooli loodusmuuseumis (Vanemuise 46, Tartu)

20. jaanuar 2017 - 4. märts 2018 Eesti Loodusmuuseumis (Lai 29a, Tallinn)

Õppeprogrammid

Koolidele ja lasteaedadele pakume näitusega seotud õppeprogramme, mida saab tellida hinnaga 120 eurot rühma kohta. Õppeprogrammi tellimiseks helistage telefonil 737 6076 või kirjutage loodusmuuseum@ut.ee.

Hülge elu Läänemeres
Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased Läänemere elustiku ja seostega läbi hülge silmade. Programm sisaldab aktiivülesandeid, draamat ja mänge, vaadeldakse kalu ja mereelustiku eksponaate muuseumis. Programm toimub muuseumis ja õppeklassis.

Sihtrühm: 1.-3. klass, kohandatav 5-7aastastele
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi

Meie Läänemeri
Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased Läänemere elustiku ja keskkonnaga. Töö toimub rühmadena. Mereranda on kadunud pudelid, kus on sees kirjad. Otsimisülesandes näitusel leitakse lukukood, millega avaneb seif, kus on edasised juhised. Rühm külastab erinevaid teemasaari Läänemeres, kus lahendatakse ülesandeid, uuritakse hülgeid, merekalu, selgrootuid, linde, taimi, Läänemere kasutamist ja koostatakse toiduahelaid. Õpilased koostavad programmi käigus täidetakse logiraamatu. Programm toimub muuseumis ja õppeklassis.

Sihtrühm: 4.-6. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi

Hoiame Läänemerd
Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased Läänemere elustiku ja keskkonnaga. Õpilased uurivad rühmatööna Läänemere keskkonda ja elustikku ning koostavad mere keskkonna teemalise plakati, mida esitlevad teistele. Keskkonnateemad Läänemeres on järgmised: võõrliigid, ohtlikud ained, naftareostus, eutrofeerumine, kalastik ja kalapüük, inimene ja meri. Programm toimub muuseumis ja õppeklassis.

Sihtrühm: 7.-9. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi