Zooloogia õppeprogrammid

Õppeprogrammide tellimine on tasuline. Tutvu meie hinnakirjaga või küsi hinnapakkumist. Küsimuste korral kontakteeru e-kirjaga loodusmuuseum@ut.ee või telefonil +372 737 6076.
 

Loomade liikumine

Mängulisemate elementidega programm, kus uuritakse ja arutatakse loomade erinevate liikumisvõimaluste üle. Õpilased uudistavad lähemalt elevandi jalaluid ja uurivad, mis on gekode „supervõime“. Lisaks panevad õpilased proovile jäljendamisoskused, võisteldakse kõige parema kilpkonna valimistes ja tehakse muud lõbusat.

Sihtrühm: 1.-5. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 2 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseum

Kohastumused looduses

Uuritakse ja vaadeldakse õpilastega loodusmuuseumis loomade erinevaid kohastumusi. Miks osad loomad saavad hakkama kõrbekuumuses ja teised ei külmu jääveeski ära? Viimast saab lausa oma nahal tunda. Õpilased saavad enda uued teadmised proovile panna, kujutlusvõime valla lasta ning muuhulgas ise loomi leiutada.

Sihtrühm: 7.-10. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 2‒3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseum

Hääled looduses  
Programmile "Hääled looduses 1" on omistatud kvaliteeti tõendav märgis 

Programmis arutletakse, miks üldse loomad häälitsevad ning õpitakse tundma erinevate loomade häälitusi. Õpilased saavad teada, millist häält teeb näiteks hüljes ja mitmed teised loomad. Lapsed saavad ka ise loomade häälitsusi jäljendada ning võistelda looduse häälte tundmises. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Sihtrühm: 5-7 aastased, 1.-4. klass 
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 2 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseum

Eksootilised lemmikloomad

Õpilased tutvuvad eksootiliste lemmikloomadega loodusmuuseumi elavnurgas. Seal elavad kilpkonnad, maod, ämblikud, roheleeguan, gekod, kalad ja putukad.

Sihtrühm: 1.-3. klass, 4.-9. klass, kohandatav ka lasteaialastele
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 2-3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja elavnurk

Hülge elu Läänemeres
Programmidele "Hülge elu Läänemeres Lasteaiad" ja "Hülge elu Läänemeres 1" on omistatud kvaliteeti tõendav märgis 

Õpilased tutvuvad Läänemere elustikuga hülge vaatenurgast. Kavas on aktiivülesanded, draama ja mängud, kalade ja mereelustiku eksponaatide vaatlemine loodusmuuseumis.

Sihtrühm: 5-7aastastele lastele. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.1.-3. klass. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.
Rühma suurus: kuni 25 last + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitus

Imetajad

Õppeprogrammi pakume kahe moodulina: 1) imetajate liigid ja seltsid, imetajate tunnused, süstemaatika, eluviis ja ökoloogia, 2) imetajate jäljed ja tegevusjäljed. Mõlemad moodulid sisaldavad praktilist osa: esimeses moodulis uuritakse nahkasid ja koljusid, teises moodulis tutvutakse loomade jälgedega, vaadeldakse ja määratakse tegevusjälgi.

Sihtrühm: 4.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: üks moodul 3 akadeemilist tundi, õuesõppena 4‒8 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja püsinäitus, kool või looduses

Põnev loomariik ‒ vaatleme ja uurime

Õpilased tutvuvad põneva ja mitmekesise loomariigiga. Õpilased teevad uurimis- ja vaatlemisülesandeid eri loomarühmadest, näiteks lindudest, putukatest, karpidest ja tigudest, imetajatest. Õpilased tutvuvad nii väiksemate kui ka suuremate loomadega Eestist ja maailmast, loomade välimuse ja eluviisiga.

Sihtrühm: 1.-3. klass
Rühma suurus: kuni 25 last + õpetaja
Kestus: 2-3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitus ja õppeklass
NB! Uus õppeprogramm 2018. aasta märtsist

Kahepaiksed ja nende kaitse

Õppeprogrammis antakse ülevaade Eesti kahepaiksetest, nende tunnustest, eluviisist ja kaitsest. Õpilased määravad kahepaikseid, kasutades pildimaterjali, video- ja helilõike ning määrajaid, ning täidavad töölehti, mida ühtlasi kasutatakse liikide määramisel. Õppeprogramm toimub õppeklassis ja lõpeb loodusmuuseumi püsinäitusel, kus tehakse kokkuvõtte ning määratakse konnade häälitsusi.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja püsinäitus

Kalad

Õpilased tutvuvad kalade ehituse ja tunnustega, Eesti kalade mitmekesisusega. Õpilased määravad, vaatlevad ja kirjeldavad erinevaid kalaliike.

Sihtrühm: 2.-4. klass, 5.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitus ja õppeklass

Linnud
Programmile "Linnud 2" on omistatud kvaliteeti tõendav märgis 

Õpilased õpivad Eesti linde tundma välimuse ja laulu järgi, kirjeldavad ja vaatlevad linde. Õppeprogramm toimub loodusmuuseumis või kooli juures, lisandub õuesõpe pargis või metsas. Võimalik on tellida ka kevadist linnuõppe programmi loodusrajal. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Sihtrühm: 1.-3. klass, 4.-9. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi, väljasõiduna 4-8 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseum, kool, looduses

Linnulaulud
Programmile "Linnulaulud 3" on omistatud kvaliteeti tõendav märgis 

Õpitakse määrama linnuliike nende laulu kuulamise ja häälte eristamise järgi. Õpilased vaatlevad Eesti lindude tunnuseid ja eluviisi. Teadmised kinnistatakse töölehe täitmisega. Õppeprogramm viiakse läbi loodusmuuseumis ja õppeklassis või koolis, võib toimuda väliprogrammina looduses või pargis. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Sihtrühm: 5.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt, kevadel soovi korral osa õuesõppena
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitus ja õppeklass, kool või looduses

Loomad ja nende jäljed

Õpilased tutvuvad Eesti loomadega, nende eluviisi, toitumise ja jälgedega. Uuritakse loomade nahku, koljusid ja tegevusjälgi. Õpilased koostavad loomade jäljeraamatu, mille igaüks saab kaasa võtta. Õppeprogrammi saab tellida ka väljasõiduna loodusesse.

Sihtrühm: 5-7aastased, 1.-3. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi, väljasõiduna 4-8 tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitus ja õppeklass või looduses

Loomastiku mitmekesisuse praktikum

Praktilistes rühmatöödes uurivad õpilased loomastiku rühmi. Õpilased vaatlevad imetajate tegevusjälgi, uurivad mikroskoobiga kehakatteid, määravad ja mõõdavad koljusid, õpivad tundma tigusid, karpe ja kahepaikseid, kuulavad linnuhääli ja otsivad linnunimesid.

Sihtrühm: 5.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass, saab külastada püsinäitust

Vee-elustik

Õpilased vaatlevad vee-elustikku ja tutvuvad veeselgrootute rühmadega. Õppeprogrammi esimene osa liikide tundma õppimine on loodusmuuseumi õppeklassis või koolis. Aprillist oktoobrini viiakse õppeprogrammi teine osa läbi veekogu ääres veeloomi püüdes.

Sihtrühm: 1.-3. klass, 4.-6. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass, veekogu ääres

Magevee ökosüsteem

Praktilises programmis õpivad õpilased tundma veeorganisme: teeme selgrootute kahvapüüki, vaatleme ja uurime organisme eri loomarühmadest ning määrame nende süstemaatilist kuuluvust. Õpilased täidavad töölehe veekogu liikidest ja keskkonnast. Tunni lõpus teeme kokkuvõte vaatlustest ning veekogu keskkonnaseisundist.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3-4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aprillist oktoobrini
Toimumiskoht: veekogu (nt tiigi) ääres

Maod ja ämblikud

Õpilased tutvuvad madude, ämblike ja teiste loodusmuuseumi elavnurga loomadega. Juhendaja räägib madude ja ämblike mitmekesisusest maailmas, nende eluviisidest ja tunnustest, samuti mürgistest ja mittemürgistest madudest ning ämblikest. Tähelepanu pööratakse ka Eesti madudele ja ämblikele.

Sihtrühm: 1.-3. klass, 4.-6. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 2-3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja elavnurk

Närilised

Õpilased tutvuvad Eesti näriliste liikide, nende eluviisiga ja uurivad näriliste seost inimtegevusega. Õpilased saavad määrata hiirelaadsete näriliste liike nahkade ja topiste järgi.

Sihtrühm: 5.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja püsinäitus

Putukad
Programmile "Putukad 3" on omistatud kvaliteeti tõendav märgis 

Õpilased tutvuvad Eestis elavate putukate eluviisi ja välisehitusega. Lapsed vaatlevad putukate kollektsiooni ja uurivad putukate tunnuseid mikroskoobiga. Noorema vanuserühma õpilased õpivad putukaid kirjeldama ja võrdlema.

Sihtrühm: 2.-4. klass, 5.-6 klass
Rühma suurus: kuni 20 (25) õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja püsinäitus

Putukad: eluviis, tunnused ja kaitse

Õpilased tutvuvad putukate elupaigalise leviku, ehituse, sigimise ja arenguga, uurivad putukate osa ökosüsteemis ja nende kaitseküsimusi. Õpilastele näidatakse putukate süsteemi, Eestis elavate putukate rühmi ning putukakollektsiooni. Praktilises osas uurivad õpilased binokulaariga putukate välisehitust. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 20 (25) õpilast + õpetaja
Kestus: 3-4 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja püsinäitus

Roomajad Eestis ja maailmas

Õpilased tutvuvad roomajate mitmekesisusega maailmas ja Eestis, rühmade ja liikidega, nende eluviiside ja tunnustega. Juttu tuleb roomajate mürgisusest, kõigusoojasusest, paljunemisest, huvitavatest kohastumistest. Tutvustatakse ka Eesti madusid ja sisalikke, nende määramistunnuseid, eluviisi ja kaitset. Õpilased saavad vaadata loodusmuuseumi elavnurga roomajaid.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja püsinäitus

Troopiliste vihmametsade loomastik

Suurem osa maismaa liigrikkusest ja atraktiivsetest liikidest elab troopilistes vihmametsades. Õpilased tutvuvad vihmametsa loomade ja nende kohastumistega, praktilises osas vaatavad kogusid ja videoid, arutlevad vihmametsa ökosüsteemi ja selle kaitse üle. Teema puudutab mitmekesisust, kummalisi kohastumusi, looduskaitset, kliimasoojenemist ja ka evolutsiooni.

Sihtrühm: 4.-6. klass, 7.-9. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitus ja õppeklass

Ämblikud

Õpilased tutvuvad Eesti tavalisemate ämblike ja eksootiliste tarantlitega. Ämblikulaadsete ehituse, eluviisi, sigimise ja arenguga tutvumiseks vaatavad õpilased esitlust. Ämblike siseehitust õpitakse tarantli 3D-mudeli näitel. Õpilased saavad vaadata ka elusat tarantlit.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 2-3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja püsinäitus

Telli õppeprogramm