Külastusinfo

Tartu Ülikooli loodusmuuseum avas 16. jaanuaril 2016 uue püsiekspositsiooni "Maa. Elu. Lugu", mis ühendab geoloogia, zooloogia, botaanika ja mükoloogia.

Õppeprogrammid

Koolidele pakume loodus- ja keskkonnateemalisi õppeprogramme, mis mitmekesistavad õppetööd ning aitavad koolis õpitut kinnistada.

H2O külastusmäng

Tartu- ja Jõgevamaa loodus- ja teaduskeskused kutsuvad peresid ja sõpruskondi osalema veeteemalises külastusmängus.

Seminar "Loodusvaatlused koolitöös ja huvitegevuses"

Korraldame 2016. aasta sügisel neli seminari õpetajatele, kus tutvustame loodusvaatlusi kui õppetöö üht viisi.