Külastusinfo

Tartu Ülikooli loodusmuuseum avas 16. jaanuaril 2016 uue püsiekspositsiooni "Maa. Elu. Lugu", mis ühendab geoloogia, zooloogia, botaanika ja mükoloogia.

Õppeprogrammid

Koolidele pakume loodus- ja keskkonnateemalisi õppeprogramme, mis mitmekesistavad õppetööd ning aitavad koolis õpitut kinnistada.

Ajutised näitused

2016. aastal on TÜ loodusmuuseumis avatud näitus "Meie meri", mis tutvustab Läänemere elanikke ning nende omavahelisi suhteid.

Äpp "Minu loodusheli"

Nutirakenduse abil saab looduses salvestada lindude, konnade, putukate ja teiste loomade hääli. Helivaatlusi kasutatakse teadustöös.