Loodusõhtu muuseumis

Aasta esimesel loodusõhtul 24. jaanuaril mõtiskleb Valdur Mikita inimeste loodustunnetuse üle.

Näitus "Kaduvate liikide kannul"

Näitus võtab tähelepanu alla liikide kuuenda väljasuremislaine, mille tekitajaks peetakse inimest.

Fotonäitus "Kaber kabejalakene"

Näitusel saab vaadata parimaid pilte 2017. aasta looma fotokonkursilt.

Näitus "Eesti taimevaramu"

Milline on Eesti loodus täna? Aga milline 100 aasta pärast? Näitus tutvustab koolinoorte loodud taimevaramut ja panust teadusesse.